click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
Atvērt karti
Skatīt Roadmap Satellite Hybrid Terrain Mana atrašanās Pilnekrāns
Atrodi savu īpašumu

Iznomā biroja telpas Rīgā, Brīvības ielā 171

€ 9
brīvības iela 171 ,
Favorite
Your search results

Kopskats

  • Atjaunots:
  • Novembris 4, 2022
  • 197 m2

Apraksts

+ Nomai tiek piedāvāts jauns 197.6 kvm plašs (t.sk. 42.5 kvm koplietošanas telpas) atvērta plānojuma birojs ar pilnu apdari ēkas 2.stāvā. Biroja panorāmas logi vērsti uz Brīvības ielu. Biroja plānojums pielāgojams nomnieka vajadzībām. Stāva koplietošanas telpās ietilpst pilnībā aprīkota virtuves telpa, četri sanitārie mezgli, kas ir koplietošanā ar citiem šī stāva nomniekiem.

+ Biroja nomniekam ir tiesības nomāt vienu garantēto autostāvvietu pazemes stāvā (nomas maksa – 70.00 EUR + PVN mēnesī).

+ Ēkā pieejams Rimi pārtikas preču veikals, apsardzes sistēma, videonovērošana, administratore ēkas pirmā stāva vestibilā; ēkā ir 2 lifti, pieejams Tet un Bite optiskais internet, pazemes autonovietne, velonovietne, ēkas nomniekiem ir iespēja izvietot sava uzņēmuma izkārtni – gaismas kasti uz ēkas fasādes.

+ Ēkā ir Rīgas Siltums apkure, centralizēta dzesēšanas sistēma ar iespēju nodrošināt nepieciešamo temperatūru katrā telpā, piespiedu ventilācija, atverami logi, iekļūšana birojā ar magnētiskajām kartēm.

+ Papildus nomas maksai – maksa par ēkas uzturēšanu un apsaimniekošanu 3.30 EUR/kvm + PVN, un maksājums par komunālajiem pakalpojumiem.

Ēka: BRĪVĪBAS 171 ir mūsdienīga biroju ēka, kas atrodas Rīgā pie Brīvības un Indrānu ielas krustojuma, netālu no VEF Gaisa tilta. Sešstāvu ēkas būvniecība tika pabeigta 2006. gada oktobrī. Brīvības ielas pusē ēkas izliektā fasāde veidota alumīnijā un stiklā, kurā atspoguļojas pie ēkas augošais lielais ozols. Pagalma pusē ēka veidota terasveidīgi, tādējādi nodrošinot gan papildus gaismu ēkā, gan atpūtas iespējas ēkā strādājošajiem. Ēkas nomnieku automašīnu novietošana paredzēta apsargātā divlīmeņu autostāvvietā ēkas pirmajā un pagraba stāvā.

– Noslēdziet nomas līgumu uz vienu gadu – saņemiet divu mēnešu nomas atlaidi
– Noslēdziet nomas līgumu uz diviem gadiem – saņemiet papildus viena mēneša nomas atlaidi

Piedāvājums ir spēkā attiecībā uz nomas līgumiem, kas noslēgti līdz 2022. gada novembra beigām.

 

Office premises for rent in Riga, 171 Brīvības Street

+ A new 197.6 sq m wide (including 42.5 sq m common room) open-plan office with full decoration on the 2nd floor of the building is offered for rent. The panoramic windows of the office face Brīvības Street. The layout of the office can be adapted to the tenant’s needs. The shared premises of the floor include a fully equipped kitchen, four sanitary units, which are shared with other tenants of this floor.

+ The tenant of the office has the right to rent one guaranteed parking space on the underground floor (rental fee – 70.00 EUR + VAT per month).

+ Rimi grocery store, security system, video surveillance, administrator in the lobby of the first floor of the building; the building has 2 elevators, Tet and Bite optical internet is available, underground parking, bicycle parking, the tenants of the building have the opportunity to place their company’s sign – a light box on the facade of the building.

+ The building has Riga Siltums heating, a centralized cooling system with the ability to ensure the required temperature in each room, forced ventilation, opening windows, entry to the office with magnetic cards.

+ In addition to the rent – a fee for building maintenance and management 3.30 EUR/sq.m. + VAT, and payment for communal services.

Building: BRIVIBAS 171 is a modern office building located in Riga at the intersection of Brīvības and Indrānu streets, near the VEF Gaisa bridge. The construction of the six-story building was completed in October 2006. On the side of Brivibas Street, the curved facade of the building is made of aluminum and glass, which reflects the large oak tree growing near the building. On the side of the yard, the building is terraced, thus providing both additional light in the building and leisure opportunities for those working in the building. The parking of the cars of the tenants of the building is provided in a guarded two-level parking lot on the first and basement floors of the building.

– Sign a lease for one year – get a two-month lease discount

– Sign a lease for two years – get an additional one month’s rent discount

The offer is valid for leases concluded until the end of November 2022.

 

Сдаются офисные помещения в Риге, ул. Бривибас 171

+ Предлагается в аренду новый офис открытой планировки площадью 197,6 кв.м (в т.ч. общая 42,5 кв.м) с полной отделкой на 2-м этаже здания. Панорамные окна офиса выходят на улицу Бривибас. Планировка офиса может быть адаптирована к потребностям арендатора. Общие помещения этажа включают в себя полностью оборудованную кухню, четыре санузла, которые являются общими с другими жильцами этого этажа.

+ Арендатор офиса имеет право арендовать одно гарантированное парковочное место на подземном этаже (арендная плата – 70,00 евро + НДС в месяц).

+ Продуктовый магазин Rimi, система безопасности, видеонаблюдение, администратор в холле первого этажа здания; В здании 2 лифта, доступен оптический интернет Тет и Бите, подземный паркинг, парковка для велосипедов, жильцы дома имеют возможность разместить на фасаде здания вывеску своей компании – лайтбокс.

+ В здании имеется отопление Riga Siltums, централизованная система охлаждения с возможностью обеспечения необходимой температуры в каждой комнате, принудительная вентиляция, открывающиеся окна, вход в офис по магнитным картам.

+ В дополнение к арендной плате – плата за обслуживание и управление зданием 3,30 евро/кв.м + НДС, а также плата за коммунальные услуги.

Здание: BRIVIBAS 171 – это современное офисное здание, расположенное в Риге на пересечении улиц Бривибас и Индрану, недалеко от моста ВЭФ Гайса. Строительство шестиэтажного здания было завершено в октябре 2006 года. Со стороны улицы Бривибас изогнутый фасад здания выполнен из алюминия и стекла, в котором отражается большой дуб, растущий рядом со зданием. Со стороны двора здание террасировано, что обеспечивает как дополнительное освещение в здании, так и возможности для отдыха работающих в здании. Парковка автомобилей жильцов здания предусмотрена на охраняемой двухуровневой автостоянке на первом и цокольном этажах здания.

– Подпишите договор аренды на один год – получите скидку на два месяца аренды

– Подпишите договор аренды на два года – получите дополнительную скидку на арендную плату за один месяц

Предложение действительно для договоров аренды, заключенных до конца ноября 2022 года.

+ 371 27 717 788 janis@investate.lv
+ 371 28 637 052 dina@investate.lv
Adrese: brīvības iela 171
Pilsēta:
Valsts: Latvia
Atvērt ar Google Maps
Īpašuma ID: 29956
Cena: € 9
Platība: 197 m2

Atsauksmes par īpašumu

Jums nepieciešams pieslēgties lai publicētu atsauksmi

Līdzīgi piedāvājumi

9
Īzīrē

Iznomā komercdarbības/ēdināšanas uzņēmuma te...

€ 1700
Kopējā platība: 98,7 m2, (Pirmais stāvs 53,8 m2, pagrabstāvs 44,9 m2); Izdevīga atrašanās [vairāk]
Kopējā platība: 98,7 m2, (Pirmais stāvs 53,8 m2, pagrabstāvs 44,9 m2); Izdevīga atrašanās vieta aktīvā Vecrīgas daļ [vairāk]
99 m2Detaļas
  • Atrodi savu īpašumu

    € 0 līdz € 1500000

Compare Listings