click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
Atvērt karti
Skatīt Roadmap Satellite Hybrid Terrain Mana atrašanās Pilnekrāns Atpakaļ Nākamais
Atrodi savu īpašumu
Your search results

Dokumenti, kas nepieciešami uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Publicēja tomass 4. Marts, 2016
0

Nepieciešamie dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

1. Noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai (pielikums Nr.1).
2. Fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem; (izmērs 3X4 cm.)
3. Pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta uzziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem); Milicijas iecirknī, kas piekritīgas ārzemnieka deklarētajai dzīvesvietai jāraksta iesniegums, lai izsniedz izziņu par sodāmību, izziņai jābūt ar ģerboņa zīmogu); izziņu par sodāmību un arī pārējos dokumentus Latvijas vēstniecībā pieņem krievu valodā!! Saskaņā ar MK noteikumu Nr.564 11.3. punktu izziņa par sodāmību -derīga sešus mēnešus pēc tās izsniegšanas.
4. Ja uzturēšanās atļauju pieprasa sakarā ar nekustamā īpašuma iegādi: Dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.550 11.5. punktu finanšu līdzekļi atbilstoši minimālās mēneša darba algas trīskāršam apmēram – ja uzturēšanās atļauju pieprasa Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktā minētais ārzemnieks.) Saskaņā ar MK noteikumiem minimālā mēneša darba alga ir Ls 180, tātad trīskāršā apmērā būs Ls 540! Kontā jābūt Ls 540 x 12 (mēneši) = Ls 6480. No bankas nepieciešama bankas izziņa par konta atlikumu! Saskaņā ar MK noteikumu Nr.564 11.2. punktu (dokumenti, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu un paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā – trīs mēnešus pēc to izsniegšanas) Izziņā par konta atlikumu bankai ir jānorāda, ka naudas līdzekļus, kas atrodas kontā varēs izņemt arī Latvijā, jānorāda filiāle bankas, kas atrodas Latvijā, no kuras varēs izņemt naudu, vai cita banka, ar kuru ir sadarbības līgums!!
5. Dokuments, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā (šajā gadījumā anketā uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai norāda paredzamo uzturēšanās vietu – piederošā nekustamā īpašuma adrese); Ja šis īpašums ir zemes gabals, tad, nepieciešams īres līgums, par to, ka ārzemnieks īrē dzīvokli, vai īpašumu, kurā arī ir apmeties.
6. Dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamo īpašumu iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā (bankas apliecināts maksājuma uzdevums) šis maksājuma uzdevums derīgs 6 mēnešus.
7. Dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk nekā vienu gadu ( Kad iegūta uzturēšanās atļauja, pēc gada ir jāpārreģistrējas, tad arī būs nepieciešama izziņa par to, ka nav nekustamā īpašuma nodokļu parāda, šo izziņu var iegūt pašvaldībā, kas piekritīga iegādātā nekustamā īpašuma adresei)
8. Maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu, maksājuma uzdevumu ārzemnieks iegūs Latvijas vēstniecībā Krievijā, jo tur būs nepieciešams nomaksāt valsts nodevu (valsts nodevu var apmaksāt tikai uz vietas sniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai) ( MK noteikumi Nr.571 5.1. punkts- termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

1) 30 dienu laikā – 70 latu;
2) 10 darbdienu laikā – 170 latu;
3) 5 darbdienu laikā – 220 latu;

9. Dokuments, kas apliecina, ka pieder nekustamais īpašums nav jāiesniedz, jo PMLP pati pārbauda Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

Kad minētie dokumenti iesniegti Latvijas vēstniecībā Krievijā:
• Maskava: Vēstniecība Edgars Skuja, Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Adrese: Čapligina ielā 3, Maskava, 105062, Krievijas Federācija
(Konsulārās nodaļas kanceleja Kaļiningradā, F.Engelsa 52a)
Telefons:
(7) 495 232 97 60
(7) 495 232 97 43 (Konsulārā nodaļa)
(7) 921 107 42 24 (Konsulārās nodaļas kanceleja Kaļiningradā)
(7) 401 256 55 01 (Konsulārās nodaļas kanceleja Kaļiningradā)
Fakss: (7) 495 232 97 50
(7) 495 232 97 40 (Konsulārā nodaļa)
(7) 401 256 55 02 (Konsulārās nodaļas kanceleja Kaļiningradā)
(Darba laiks: darba dienās no 18:30-17:00)

• Sanktpēterburga: Ģenerālkonsulāts Iveta Sers, Ģenerālkonsule
Adrese: Vasilevskij ostrov, 10 linija, 11, St. Petersburg, Russian Federation Telefons:
(7) 812 336 34 54
Fakss: (7) 812 336 34 52
(Darba laiks: darba dienās no 18:30-17:00)

• Pleskava: Konsulāts Jānis Legzdiņš, Konsuls
Adrese: Narodnaja 25, 180016 Pskov, Russian Federation
Telefons:
(7) 811 2 725 390
(7) 811 2 725 394
(7) 811 2 725 392 (autoatbildētājs)
Fakss: (7) 811 2 725 391
(Darba laiks: darba dienās no 18:30-17:00)

, tad tos pārsūta uz Latviju PMLP centrālo nodaļu izskatīšanai, izskatīšanas ātrums atkarīgs no valsts nodevas. Pēc dokumentu izskatīšanas ārzemniekam jāierodas Latvijas Vēstniecības Krievijā saņemt vīzu, lai varētu ieceļot Latvijā un izņemt uzturēšanās atļauju PMLP nodaļā, kura piekritīga (MK noteikumu 72.pants)
• juridiskās personas adresei, ja uzaicinātājs ir juridiska persona,
• atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai norādītajai papildus dzīvesvietai, ja uzaicinātājs ir fiziska persona;
• jebkurā citā pārvaldes teritoriālajā nodaļā, ja dokumentiem, kas iesniegti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, pievienots iesniegums ar atbilstošu norādi.

Saņemot termiņuzturēšanās atļauju ārzemnieks uzrāda: (MK 564 noteikumu 73.punkts)

• dokumentu, kas apliecina, ka viņam ir derīga veselības apdrošināšana (veselības apdrošināšanas polisi iegādājas Latvijā jebkurā apdrošināšanas kompānijā, polisi iegādājas uz vienu gadu, jo arī uzturēšanās atļauju sākotnēji izsniedz uz 1 gadu. Apdrošināšanas summai jābūt ne mazākai par Ls 30 000 ;
• Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa par veselības stāvokli, kurā apliecināts, ka ārzemniekam nav normatīvajos aktos par veselības traucējumiem vai slimībām minēto veselības traucējumu vai slimību, vai līgumu par minēto veselības traucējumu vai slimību ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē. (jābūt ārstniecības iestādes izziņai par to, ka nav tuberkulozes tāpēc jāveic Fluorogrāfija (plaušu apskate).
• Ja ārzemnieka ceļošanas dokumenta derīguma termiņš ir mazāks par pieprasītās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu, pārvalde pieņem lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu uz pieprasīto laiku, bet uzturēšanās atļaujas ielīmi izsniedz uz laiku, kas ir par trim mēnešiem īsāks nekā ceļošanas dokumenta derīguma termiņš.
• Saskaņā ar MK 564 noteikumu 80.punku-dokumentu, kas apliecina, ka nav nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu parādu. (dokumentu par to, ka nav nodokļu parādu nekustamajam īpašumam var iegūt pašvaldībā, kura piekritīga nekustamā īpašuma adresei).

Lēmums par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu ir derīgs trīs mēnešus. Ja šajā laikā uzturēšanās atļauju nesaņem, ārzemnieks dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedz atkārtoti. Humānu apsvērumu dēļ pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota persona ir tiesīgi atļaut izsniegt uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz lēmumu, kam nokavēts iepriekš minētais termiņš, ja ārzemnieks to dokumentu vietā, kuriem beidzies derīguma termiņš, iesniedz jaunus dokumentus.

Kopā ar ārzemnieku dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai var iesniegt arī ārzemnieka laulātais, viņu nepilngadīgie (arī aizbildnībā esošie) bērni un aizgādnībā esošās personas! Laulātajam un bērniem uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai:

1) Jāizpilda uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas anketa;
2) Laulātajam laulības apliecības oriģināls;
3) Bērniem dzimšanas apliecība oriģināls;
4) Laulātajam dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu Ls 180 apmērā x 12 (mēneši) = Ls 2160
5) Bērnam dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu Ls 108 apmērā x 12 (mēneši) = Ls 1296 (ja bērnam nav sava konta, tad iesniedzot uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus vienam no vecākiem brīvā formā jāuzraksta iesniegums par to, ka apņemas apgādāt bērnu, pievienojot izziņu no bankas, ka kontā atrodas nepieciešamie iztikas līdzekļi lai apgādātu gan sevi, gan bērnu – kopā 4.punktā un 5.punktā minētais iztikas nodrošinājums Ls 3456.

  • Atrodi savu īpašumu

    € 0 līdz € 1500000

Compare Listings